UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Utrzymujemy w czystości:
 • obiekty użyteczności publicznej (banki, poczty, urzędy)
 • obiekty handlowe zakłady przemysłowe,
 • hale produkcyjne i magazynowe
 • placówki oświatowe
 • hotele i pensjonaty
 • obiekty sportowe i rekreacyjne
 • placówki służby zdrowia, domy i mieszkania prywatne
Dozorowanie i ochrona mienia
Świadczymy usługi:
 • bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów
 • dozorowania całodobowego
 • instalację i nadzorowanie technicznych środków zabezpieczenia - monitoring, systemy alarmowe, GPS
 • portierskie
 • konwojowanie wartości pieniężnych i inkasa
tereny zewnętrzne i zielone
Utrzymujemy czystość na terenach zewnętrznych:
 • Zamiatanie
 • Odśnieżanie
 • Wywóz nieczystości i śniegu
 • Usuwanie zanieczyszczeń olejowych, organicznych
 • Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych
usługi specjalistyczne
Wykonujemy m. in.:
 • Doczyszczanie pobudowlane oraz poremontowe
 • Mycie okien i fasad metodą alpinistyczną i z użyciem podnośnika,
 • Pranie wykładzin, foteli, krzeseł
 • Konserwacja podłóg z PCV i linoleum
 • i inne prace specjalistyczne…
OUTSOURCING
Zapewniamy obsługę w zakresie:
 • obsługi technicznej i merytorycznej zamówień publicznych,
 • opieki i utrzymania nieruchomości,
 • obsługi kadrowo – płacowej
 • organizacja badań statystycznych wśród klientów lub pracowników rekrutacji
 • i inne usługi...