Dozorowanie i ochrona mienia

Zakres usług:
 • bezpośrednia ochrona fizyczna
 • instalacja i nadzorowanie technicznych środków zabezpieczenia – monitoring, system telewizji przemysłowej, systemy alarmowe, monitoring GPS, elektroniczny system kontroli ruchu
 • monitorowanie terenów zewnętrznych
 • konwojowanie wartości pieniężnych i inkasa
 • dozór całodobowy we wszelkiego rodzaju obiektach
Podstawowe informacje o firmiach ROKA
 • Spółki działają na podstawie Koncesji wydanej przez MSWiA
 • Aktualna polisa ubezpieczeniowa  OC na usługi w zakresie ochrony
 • Usługi profesjonalnej ochrony mienia najczęściej realizujemy w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.
 • Możliwość otrzymania ulgi we wpłatach na PFRON (powyżej 50% od wartości  usługi netto)

Zapewniamy naszym klientom:
 • doświadczonych i profesjonalnie przeszkolonych pracowników
 • pracowników ochrony wyposażonych w  środki łączności bezprzewodowej
 • profesjonalny, systemowy nadzór nad pracownikami ochrony
 • możliwość wyposażenia chronionych obiektów w elektroniczne system
 • kontroli ruchu osobowego oraz pracy strażników
Pracownik ochrony

Dzięki odpowiednio dobranym zasobom ludzkim, firma może utrzymać i umacniać swoją pozycję na rynku. Poziom wiedzy pracowników, ich wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu. Polityka kadrowa ma na celu budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik. Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani w firmowe ubrania umożliwiające identyfikację pracownika oraz firmy zatrudniającej (zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia

Firma ROKA gwarantuje
 • bezpieczeństwo
 • dyskrecję
 • wykwalifikowany personel
 • jakość wykonywanych usług
 • rzetelność i poszanowanie kontrahenta
 • fachowe doradztwo i zaangażowanie we współpracę