Kompleksowe utrzymanie czystości

Podstawowy pakiet usług sprzątania obejmuje:
 • kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych, utwardzonych terenów zewnętrznych oraz powierzchni zielonych,
 • zaopatrywanie w środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło)
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że podstawowymi warunkami satysfakcji Klienta są:
 • ciągłość wykonywania usługi,
 • dokładność podczas wypełniania obowiązków,
 • bezustanny nadzór nad pracownikami liniowymi
 • odpowiedni dobór środków chemicznych i higienicznych.
Oferujemy wykonywanie usług porządkowych dopasowując ich zakres do wymogów Klientów, rodzaju prowadzonej działalności oraz wysokości budżetu.
Zarówno środki czystości, jak i sprzęt dostosowujemy do specyfiki danej firmy oraz rodzaju czyszczonej powierzchni.
Do utrzymania czystości wykorzystujemy profesjonalny, ergonomiczny sprzęt renomowanych firm oraz wydajne ekologiczne środki czystości spełniające normy sanitarno – epidemiologiczne posiadające atest PZH.
Ściśle współpracujemy z firmami zapewniającymi nam zaopatrzenie w profesjonalny sprzęt i środki używane do sprzątania.

Nasi klienci to:
 • obiekty użyteczności publicznej (banki, poczty, ubezpieczalnie),
 • obiekty handlowe,
 • placówki służby zdrowia,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady produkcji żywności (zgodność z HACCP)
 • obiekty sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
 • placówki hotelowe,
 • placówki oświatowe,
 • posesje utwardzone i zielone,
 • prywatne mieszkania i domy.