PFRON

Pracodawca, którego stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników, jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON. Istnieje możliwość znacznego obniżenia comiesięcznych wpłat na PFRON w postaci ulg. Ulga PFRON przysługuje wszystkim kontrahentom spełniającym warunki na podstawie  art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej, po zmianie tej ustawy prowadzonej ustawą z dnia 29.10.2010 r. (Dz. U. Nr 127 2011 poz. 721 z późniejszymi zmianami) .

'ROKA' Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. posiada status Zakładu Pracy Chronionej oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej, po zmianie tej ustawy prowadzonej ustawą z dnia 29.10.2010 r. (Dz. U. Nr 127 2011 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Pozwala to na udzielanie naszym kontrahentom ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Średnia wartość ulgi PFRON w okresie ostatnich sześciu miesięcy, z których co miesiąc korzystają nasi Klienci, wynosi obecnie 51,98% wartości umowy netto.

W momencie podpisania z Państwem kontraktu na wykonywanie usług otrzymają Państwo następujące przykładowe korzyści ekonomiczne:

Przykład:

- kwota miesięczna kontraktu:                                 10 000,00 PLN

- przysługująca ulga PFRON  :                                   5 000,00 PLN (wartość ulgi około 50%)

- rzeczywista wartość miesięczna kontraktu:        5 000,00 PLN

Oszczędność roczna za korzystanie z naszych usług to:

60 000,00 PLN netto

(przy wskaźniku ulgi PFRON około 50%)
 

Miesiąc Średnia wartość ulgi PFRON
Kwiecień 2013 52,21%
Maj 2013 52,66%
Czerwiec 2013 53,03%
Lipiec 2013 51,39%
Sierpień 2013 52,56%
Wrzesień 2013 50,01%


WAŻNE:

  • Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.
  • Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.